Hongkai Xiong
Position: Associate Dean, Zhiyuan College, Shanghai Jiao Tong University; Professor, School of Electronics Information and Electrical Engineering, Shanghai Jiao Tong University
Email: xionghongkai@sjtu.edu.cn